Vision

På Omfokusera är det gemensamma nämnaren att vi vill vara med att förändra, allt från den enstaka människans tro på sig själv till hur vi fungerar tillsammans. Den värld vi lever i är i obalans, med oro, hopplöshet och ledsamhet. Men det är något som vi tillsammans kan förändra genom att förstå och visa omtanke till oss själva och våra medmänniskor.

Men någon/några behöver ta första steget. Där står vi och ni är välkomna att följa med på vår resa, om inte för din egen skull så för din familj, dina barn och alla andra som kommer efter oss.

Här finns en trygghet och förståelse som man ofta kan behöva när allt inte riktigt går som det var tänkt fysiskt/mentalt/undermedvetet/övermedvetet och så vidare.