Behandlingar

Djupgående Klassisk Svensk Massage

Klassisk Massage för avslappning, förebyggande eller rehabilitering. Många fysiska problem så som spänningar och smärtor i t.e.x. rygg,nacke, armar och händer avhjälps effektivt med hjälp av djupgående massage. Förebygger du detta sedan med att gå regelbundet på massage gör du dig själv och ditt välmående en stor tjänst.

Flerdimensionell Healing

Kring alla individer och mer eller mindre levande ting finns flertalet fält. Fälten möts och information förmedlas mellan fälten. Liknande fält av information finns kring jorden och ut i atmosfären. Man kan förklara det enkelt som ett trådlöst-nätverk med information fritt fram för oss att ta del av, om vi vill d.v.s.

Under en healing session upprättar utövaren en kontakt mellan dessa fält och hjälper klienten och dess kropp att förstärka sin kontakt med informationsfälten, eller överhuvudtaget uppfatta att det ens existerar. I fälten finns information utformat/skräddarsytt för varje individ. Denna information kan sedan på olika sätt underlätta och vägleda individen och kroppen på sin fortsatta väg i livet, fysiskt, psykiskt, emotionellt och spirituellt m.m resultaten av behandlingarna skiftar helt och hållet från individ till individ och är en spännande upplevelse om man är nyfiken. Där finns överhuvudtaget inga begränsningar.

Oftast krävs 3 sessioner eller mer för att du ska vänja dig och känna av healingen. Du bör alltid vara öppen för vad som kan komma att ske med just dig. Att ha en förväntan på resultat kan göra att du inte uppfattar vad som verkligen sker.

3D-Behandling

Fysiskt, psykiskt och emotionellt

Grundtanken kring 3D-Behandling handlar om återupphålla ro och balans och oftast är det att ge klienten ett nytt perspektiv i form av ny information.

3D-Behandling utförs i ett lugnt tempo med stor fokus på klienten och dess trauma/blockeringar. Det som sker under behandlingen är högst individuellt och kan ses som ett samarbete mellan behandlare och klient som tillsammans skapar en miljö att utvecklas och självläka i vare sig det är fysiskt, psykiskt eller emotionellt.

Under sessionerna/behandlingarna arbetar vi fysiskt i form med djupgående massage och löser eventuella fysiska smärtor, blockeringar och under tiden ges klienten inspiration till ett nytt perspektiv.

Tillsammans bearbetar vi det förflutna och lägger en bra individ-anpassad framtidsgrund.

Den bästa utgångspunkten för kroppen och individen att läka är i ro och balans, därför läggs fokus på att eliminera stress.

Känner du att ditt välmående fysiskt påverkas av hur din sinnesstämning är eller har du någon gång upplevt att dina känslor och din mentala hälsa påverkas av dina fysiska problem?

Då är du välkommen till oss på Omfokusera eller någon av de andra behandlarna i 3D-Group.

Det är god tid att ta på dig rollen som ledare av ditt eget liv och ditt eget välmående, det finns ingen annan som kommer göra det bättre än du.

För mer information vänligen kontakta en behandlare.